January 22, 2018, 10:53:57 PM

Author Topic: โครงการสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560  (Read 21 times)

ปาณิสรา

  • Officer
  • *
  • Posts: 7119
    • View Profile
ประกาศมจพ. เรื่อง โครงการสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ผู้สอนนศ.ปี 1 อนุญาตให้นศ.เข้าร่วมโครงการ วันเสาร์ที่ 16 กย.2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600912_1640