October 23, 2017, 08:37:03 PM

Author Topic: ขอความอนุเคราะห์ปชส.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า  (Read 4 times)

ปาณิสรา

  • Officer
  • *
  • Posts: 7002
    • View Profile
ขอความอนุเคราะห์ปชส.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าและพื้นฐานสวิทช์บอร์ดไฟฟ้าสู่วิศวกรยุดใหม่ โดยไม่เสียคชจ.สำหรับนศ.มจพ. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25601003_1749