January 22, 2018, 10:50:04 PM

Author Topic: ขอความอนุเคราะห์ปชส.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า  (Read 12 times)

ปาณิสรา

  • Officer
  • *
  • Posts: 7119
    • View Profile
ขอความอนุเคราะห์ปชส.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าและพื้นฐานสวิทช์บอร์ดไฟฟ้าสู่วิศวกรยุดใหม่ โดยไม่เสียคชจ.สำหรับนศ.มจพ. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25601003_1749